K2_PRINT_THIS_PAGE
K2_DATE_FORMAT_LC2

AlphaSmart Dana tilgjengelig nå i USA

K2_WRITTEN_BY 

AlphaSmarts PalmOS-baserte mini-laptop Dana er nå tilgjengelig gjennom Palm Store i USA. Enheten er den første Palm-enheten som har en skjerm med 560 x 160 pixels. Dvs. at den er 3,5 ganger bredere enn en normal Palm-enhet. Skjermbildet kan roteres 90 grader. De innebygde programmene er tilpasset den brede skjermen og Dana kommer med bl.a. AlphaWord, Printboy og QuickOffice programvare. Enheten er spesielt myntet på utdannings-sektoren og koster $399.Palm Store: Dana by AlphaSmart with ProPack
AlphaSmarts hjemmesider

Detaljer om AlphaSmart Dana

K2_READ 2347 K2_TIMES

K2_LATEST_FROM