K2_DATE_FORMAT_LC2

iPhone tredjepartsprogrammer kan ikke multitaske

K2_WRITTEN_BY 
I følge opplysninger som er fremkommet i det siste ser det ut til at du ikke vil kunne kjøre flere en ett av gangen av de programmene som blir utviklet av tredjeparts utviklere for iPhone. Dvs at disse applikasjonene ikke kan multitaske - eller i klartekst: Apple vil ikke la dem gjøre det...
Dette står skrevet i iPhone Human Interface Guidelines:

Only one iPhone application can run at a time, and third-party applications never run in the background. This means that when users switch to another application, answer the phone, or check their email, the application they were using quits.

If you are running an application such as AOL Instant Messenger on your iPhone, every time you receive a call or browse away from the application you would be signed out, you would lose any unread messages, and your conversations would end.

Det betyr at iPhone i så måte vil ligge bak konkurrenter f.eks. Windows Mobile, som tilbyr ekte multitasking. De ser ut som om denne begrensningen kun vil gjelde programmer fra tredjeparts utviklere, som utvikles med Apple Developer Tools og gjennomgår en godkjenningsprosess hos Apple. Apples egne programmer kan multitaske, og det kan også mange av de uautoriserte programmene som er utviklet for iPhone. At Apple har innført denne begrensningen for programmer de selv godkjenner er litt vanskelig å forstå...

Apple holdt lenge tilbake muligheten for at tredjepartsutviklere i det hele tatt skulle få lov til å utvikle programvare for enheten, men lansert for ikke lenge siden p

K2_READ 3312 K2_TIMES K2_LAST_MODIFIED_ON K2_DATE_FORMAT_LC2

K2_LEAVE_A_COMMENT

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.